TRADITIONAL COLLECTION – SET QUÀ TẾT "MÙA XUÂN"

SKU: CC - LN 002
1,800,000₫

Mô tả

Bộ sưu tập: Traditional Collection

Nội dung: 

  • 1 hộp Almond Matcha 120 gram
  • 1 hộp Almond Lemon 120 gram
  • 1 hộp Roasted Peanut Milk Chocolate 120 gram
  • 1 hộp Yogurt Raisin Chocolate 130 gram
  • 64 viên Socola nguyên chất
  • 1 chai vang Pháp
 TRADITIONAL COLLECTION – SET QUÀ TẾT
 TRADITIONAL COLLECTION – SET QUÀ TẾT
 TRADITIONAL COLLECTION – SET QUÀ TẾT
 TRADITIONAL COLLECTION – SET QUÀ TẾT
 TRADITIONAL COLLECTION – SET QUÀ TẾT
 TRADITIONAL COLLECTION – SET QUÀ TẾT
 TRADITIONAL COLLECTION – SET QUÀ TẾT