TRADITIONAL COLLECTION – SET QUÀ TẾT "MAY MẮN"

SKU: CC - LN001
1,350,000₫

Mô tả

Bộ sưu tập: Traditional Collection

Nội dung: 

  • 1 hộp Macadamia Dark Chocolate 100 gram
  • 1 hộp Almond Matcha 120 gram
  • 1 hộp Almond Lemon 120 gram
  • 1 hộp Roasted Peanut Milk Chocolate 120 gram
  • 1 hộp Cashew Fleur De Sel 120 gram
  • 1 hộp Yogurt Raisin Chocolate 130 gram
  • 1 hộp Coffee Caramel Chocolate 130 gram
  • 1 hộpCoffee Chocolate 130 gram

Đặc tính sản phẩm: 
Tet, or Luner New Year, is the occasion for people to return to their family. This collection is about one of the greatest holidays in Vietnam. For Vietnamese people, this offers a chance to reunite and share with family all they have achieved during the year as well as, offering good luck for the coming year.

Tết hay dịp năm mới, đây là dịp cho mọi người quay về với gia đình. Bộ sưu tập này nói về ngày lễ trọng đại nhất của người Việt Nam. Đối với chúng ta, điều này mang tới cơ hộ để chia sẻ với gia đình tất cả những điều đã trải qua trong năm cũ cũng như nhưng lời chúc tốt nhất trong năm mới.

 TRADITIONAL COLLECTION – SET QUÀ TẾT
 TRADITIONAL COLLECTION – SET QUÀ TẾT
 TRADITIONAL COLLECTION – SET QUÀ TẾT
 TRADITIONAL COLLECTION – SET QUÀ TẾT
 TRADITIONAL COLLECTION – SET QUÀ TẾT
 TRADITIONAL COLLECTION – SET QUÀ TẾT
 TRADITIONAL COLLECTION – SET QUÀ TẾT
 TRADITIONAL COLLECTION – SET QUÀ TẾT
 TRADITIONAL COLLECTION – SET QUÀ TẾT