THANH BAR PREMIUM 34% - MILK CHOCOLATE – D'Art Chocolate

Để được hỗ trợ tốt nhất, hãy trải nhiệm dịch vụ đặt hàng Online từ D'Art Chocolate Vietnam !

 THANH BAR PREMIUM 34% - MILK CHOCOLATE

THANH BAR PREMIUM 34% - MILK CHOCOLATE

90,000₫

Mô tả

Thanh Bar Premium 34% -  Milk Chocolate


 THANH BAR PREMIUM 34% - MILK CHOCOLATE