HỘP SOCOLA TIER 2 TẦNG 18 VIÊN TƯƠI – D'Art Chocolate

Để được hỗ trợ tốt nhất, hãy trải nhiệm dịch vụ đặt hàng Online từ D'Art Chocolate Vietnam !

 TC-TB 002 HỘP SOCOLA TIER 2 TẦNG 18 VIÊN TƯƠI

TC-TB 002 HỘP SOCOLA TIER 2 TẦNG 18 VIÊN TƯƠI

SKU: TC-TB 002
470,000₫

Mô tả

Bộ sưu tập: Premium Chocolate


Tầng 1:


- 2 viên socola tươi Passion Mango Malibu
- 2 viên socola tươi Mango Caramel - Jasmine
- 1 viên socola tươi Strawberry Marshmallow - Green Tea
- 1 viên socola tươi Passion Apricot - Jasmine Pallate
- 1 viên socola tươi Raspberry PDF - Oolong Ganache
- 1 viên socola tươi Nougat
- 1 viên socola tươi Coffee Caramel


Tầng 2:
- 2 viên socola tươi Ginger Caramel
- 2 viên socola tươi Passion Mango Confit - Green Tea Ganache
- 1 viên socola tươi Passion Apricot - Jasmine Pallate
- 1 viên socola tươi Raspberry PDF - Oolong Ganache
- 1 viên socola tươi Nougat
- 1 viên socola tươi Coffee Caramel


Sản phẩm liên quan

-40%
 AC-MD 001 HỘP SOCOLA NGHỆ THUẬT MOTHER DAY 5X5CM  AC-MD 001 HỘP SOCOLA NGHỆ THUẬT MOTHER DAY 5X5CM
24,000₫ 40,000₫
-40%
 AC-MD 002 HỘP SOCOLA NGHỆ THUẬT MOTHER DAY 5X5CM  AC-MD 002 HỘP SOCOLA NGHỆ THUẬT MOTHER DAY 5X5CM
24,000₫ 40,000₫
-40%
 AC-MD 003 HỘP SOCOLA NGHỆT HUẬT MOTHER DAY 10X10CM  AC-MD 003 HỘP SOCOLA NGHỆT HUẬT MOTHER DAY 10X10CM
111,000₫ 185,000₫
-40%
 CC - B 001 HỘP ALMOND MATCHA CHOCOLATE  CC - B 001 HỘP ALMOND MATCHA CHOCOLATE
120,000₫ 200,000₫
-40%
 CC - B 002 HỘP YOGURT RAISINS CHOCOLATE  CC - B 002 HỘP YOGURT RAISINS CHOCOLATE
120,000₫ 200,000₫
-40%
 CC - B 003 HỘP DARK ESPRESSO BEANS CHOCOLATE  CC - B 003 HỘP DARK ESPRESSO BEANS CHOCOLATE
120,000₫ 200,000₫
-40%
 CC - B 004 HỘP COFFEE CARAMEL CHOCOLATE  CC - B 004 HỘP COFFEE CARAMEL CHOCOLATE
120,000₫ 200,000₫
-40%
 CT - CF 001 BÓ HOA SOCOLA 20 BÔNG  CT - CF 001 BÓ HOA SOCOLA 20 BÔNG
477,000₫ 795,000₫
-40%
CT-B 001 HỘP SOCOLA TƯƠI 4 VIÊN CT-B 001 HỘP SOCOLA TƯƠI 4 VIÊN
81,000₫ 135,000₫
-40%
CT-B 003 HỘP SOCOLA TƯƠI 6 VIÊN CT-B 003 HỘP SOCOLA TƯƠI 6 VIÊN
117,000₫ 195,000₫
-40%
CT-B 004-2 HỘP SOCOLA TƯƠI 9 VIÊN CT-B 004-2 HỘP SOCOLA TƯƠI 9 VIÊN
153,000₫ 255,000₫
 TC-TB 002 HỘP SOCOLA TIER 2 TẦNG 18 VIÊN TƯƠI