TC-TB 002 HỘP SOCOLA TIER 2 TẦNG 18 VIÊN TƯƠI

TC-TB 002 HỘP SOCOLA TIER 2 TẦNG 18 VIÊN TƯƠI

SKU: TC-TB 002
470,000₫

Mô tả

Bộ sưu tập: Premium Chocolate


Tầng 1:


- 2 viên socola tươi Passion Mango Malibu
- 2 viên socola tươi Mango Caramel - Jasmine
- 1 viên socola tươi Strawberry Marshmallow - Green Tea
- 1 viên socola tươi Passion Apricot - Jasmine Pallate
- 1 viên socola tươi Raspberry PDF - Oolong Ganache
- 1 viên socola tươi Nougat
- 1 viên socola tươi Coffee Caramel


Tầng 2:
- 2 viên socola tươi Ginger Caramel
- 2 viên socola tươi Passion Mango Confit - Green Tea Ganache
- 1 viên socola tươi Passion Apricot - Jasmine Pallate
- 1 viên socola tươi Raspberry PDF - Oolong Ganache
- 1 viên socola tươi Nougat
- 1 viên socola tươi Coffee Caramel


 TC-TB 002 HỘP SOCOLA TIER 2 TẦNG 18 VIÊN TƯƠI