QUÀ TẾT – HỘP PREMIUM "LONG, LÂN, QUY, PHỤNG" 1 TẦNG

SKU: GB - P001
1,250,000₫

Mô tả

Bộ sưu tập: Premium Collection

Nội dung:

- 1 hộp Almond Match 100 gram

- 1 hộp Almond Lemon 100 graM

- 1 hộp Coffee Caramel Chocolate 100 gram

- 1 hộp Cashew Fleur De Sel 100 gram

- 1 chai vang Pháp

 QUÀ TẾT – HỘP PREMIUM
 QUÀ TẾT – HỘP PREMIUM
 QUÀ TẾT – HỘP PREMIUM
 QUÀ TẾT – HỘP PREMIUM
 QUÀ TẾT – HỘP PREMIUM