Passion Apricot & Jasmine Tea Ganache | D'Art Chocolate

Để được hỗ trợ tốt nhất, hãy trải nhiệm dịch vụ đặt hàng Online từ D'Art Chocolate Vietnam !

 Passion Apricot & Jasmine Tea Ganache

Passion Apricot & Jasmine Tea Ganache

23,000₫

Mô tả

 Passion Apricot & Jasmine Tea Ganache