Passion Apricot Ganache | Socola Valentine 2019 | D'Art Chocolate

Để được hỗ trợ tốt nhất, hãy trải nhiệm dịch vụ đặt hàng Online từ D'Art Chocolate Vietnam !

 Passion Apricot Ganache

Passion Apricot Ganache

23,000₫

Mô tả

Sản phẩm liên quan

 Apple Confit Truffle Apple Confit Truffle
23,000₫
 Blue Planet -Black Currant Chestnut Blue Planet -Black Currant Chestnut
23,000₫
 Brandy Macadamia Praline Brandy Macadamia Praline
23,000₫
 Coconut Caramel Coconut Caramel
23,000₫
 Coconut Malibu Coconut Malibu
23,000₫
 Coffee Caramel Coffee Caramel
23,000₫
 Coffee Ganache Coffee Ganache
23,000₫
 Cranberry Peanut Butter Cranberry Peanut Butter
23,000₫
 Ginger Caramel Praline Ginger Caramel Praline
23,000₫
 Macadamia Gianduja Macadamia Gianduja
23,000₫
 Mango (E) Mango (E)
23,000₫

Mango (E)

23,000₫

 Mango (V) Mango (V)
23,000₫

Mango (V)

23,000₫

 Nougat Gianduja Nougat Gianduja
23,000₫
 Orange Candied Orange Candied
23,000₫
 Passion Apricot Ganache