NF-B 004 HỘP SOCOLA 64 VIÊN NEAPOLITANS

SKU: NF-B 004
450,000₫

Mô tả

Bộ sưu tập: Chocolate Neapolitans

Hộp sản phẩm gồm

- 4 viên White Chocolate 32%

- 4 viên Milk Chocolate 40%

- 4 viên Dark Chocolate 54%

- 4 viên Dark Chocolate 74%

- 4 viên White Pistachio Matcha 32%

- 4 viên Milk Raisins & Almond 40%

- 4 viên Milk Apricot 40%

- 4 viên Dark Ginger 54%

- 4 viên Dark Mango 54%

- 4 viên Dark Almond 54%

- 4 viên Dark Coconut 54%

- 4 viên Dark Cashew 74%

- 4 viên Strawberry 54%

- 4 viên Jackfruit 54%

- 4 viên Kumquat 54%

- 4 viên Dark Coffee 54% NF-B 004 HỘP SOCOLA 64 VIÊN NEAPOLITANS
 NF-B 004 HỘP SOCOLA 64 VIÊN NEAPOLITANS
 NF-B 004 HỘP SOCOLA 64 VIÊN NEAPOLITANS