NF-B 003 HỘP SOCOLA 48 VIÊN NEAPOLITANS

SKU: NF-B 003
385,000₫

Mô tả

Bộ sưu tập: Chocolate Neapolitans

Hộp sản phẩm gồm

- 4 viên White Chocolate 32%

- 4 viên Milk Chocolate 40%

- 4 viên Dark Chocolate 54%

- 4 viên Dark Chocolate 74%

- 4 viên White Pitaschio Matcha 32%

- 4 viên Milk Raisins & Almond 40%

- 4 viên Dark Ginger 54%

- 4 viên Dark Mango 54%

- 4 viên Dark Coconut 54%

- 4 viên Dark Cashew 74%

- 4 viên Jackfruit 54%

- 4 viên Dark Coffee 54% NF-B 003 HỘP SOCOLA 48 VIÊN NEAPOLITANS
 NF-B 003 HỘP SOCOLA 48 VIÊN NEAPOLITANS
 NF-B 003 HỘP SOCOLA 48 VIÊN NEAPOLITANS