HỘP SOCOLA 2 NGHỆ THUẬT,2 TƯƠI| SOCOLA VALENTINE 2019| D'ART CHOCOLATE – D'Art Chocolate

Để được hỗ trợ tốt nhất, hãy trải nhiệm dịch vụ đặt hàng Online từ D'Art Chocolate Vietnam !

CT-B 002-1 HỘP SOCOLA 2 VIÊN NGHỆ THUẬT, 2 VIÊN TƯƠI

SKU: CT-B 002-1
170,000₫

Mô tả

Bộ sưu tập: Chocolate Truffle

Hộp sản phẩm gồm:

- 2 viên socola nghệ thuật kích thước 5x5 cm

- 2 viên socola tươi Cranberry Peanut Butter

Sản phẩm liên quan

-40%
 AC-VL 002 HỘP SOCOLA NGHỆ THUẬT VALENTINE 8X8CM  AC-VL 002 HỘP SOCOLA NGHỆ THUẬT VALENTINE 8X8CM
69,000₫ 115,000₫
-40%
 AC-VL 003 HỘP SOCOLA NGHỆ THUẬT VALENTINE 10X10CM  AC-VL 003 HỘP SOCOLA NGHỆ THUẬT VALENTINE 10X10CM
111,000₫ 185,000₫
-40%
 AC-VL 004 HỘP SOCOLA NGHỆ THUẬT VALENTINE 10X10CM  AC-VL 004 HỘP SOCOLA NGHỆ THUẬT VALENTINE 10X10CM
111,000₫ 185,000₫
-40%
 AC-VL 009 HỘP SOCOLA NGHỆ THUẬT VALENTINE 10X15CM  AC-VL 009 HỘP SOCOLA NGHỆ THUẬT VALENTINE 10X15CM
141,000₫ 235,000₫
-40%
CT-B 001 HỘP SOCOLA TƯƠI 4 VIÊN CT-B 001 HỘP SOCOLA TƯƠI 4 VIÊN
81,000₫ 135,000₫
-40%
CT-B 003 HỘP SOCOLA TƯƠI 6 VIÊN CT-B 003 HỘP SOCOLA TƯƠI 6 VIÊN
117,000₫ 195,000₫
-40%
CT-B 004-2 HỘP SOCOLA TƯƠI 9 VIÊN CT-B 004-2 HỘP SOCOLA TƯƠI 9 VIÊN
153,000₫ 255,000₫
-40%
CT-B 005 HỘP SOCOLA TƯƠI 12 VIÊN CT-B 005 HỘP SOCOLA TƯƠI 12 VIÊN
189,000₫ 315,000₫
-40%
CT-B 006 HỘP SOCOLA TƯƠI 16 VIÊN CT-B 006 HỘP SOCOLA TƯƠI 16 VIÊN
228,000₫ 380,000₫
 CT-B 002-1 HỘP SOCOLA 2 VIÊN NGHỆ THUẬT, 2 VIÊN TƯƠI
 CT-B 002-1 HỘP SOCOLA 2 VIÊN NGHỆ THUẬT, 2 VIÊN TƯƠI
 CT-B 002-1 HỘP SOCOLA 2 VIÊN NGHỆ THUẬT, 2 VIÊN TƯƠI