HỘP SOCOLA 2 NGHỆ THUẬT,2 TƯƠI| SOCOLA VALENTINE 2019| D'ART CHOCOLATE – D'Art Chocolate

Để được hỗ trợ tốt nhất, hãy trải nhiệm dịch vụ đặt hàng Online từ D'Art Chocolate Vietnam !

CT-B 002-1 HỘP SOCOLA 2 VIÊN NGHỆ THUẬT, 2 VIÊN TƯƠI

SKU: CT-B 002-1
170,000₫

Mô tả

Bộ sưu tập: Chocolate Truffle

Hộp sản phẩm gồm:

- 2 viên socola nghệ thuật kích thước 5x5 cm

- 2 viên socola tươi Cranberry Peanut Butter

 CT-B 002-1 HỘP SOCOLA 2 VIÊN NGHỆ THUẬT, 2 VIÊN TƯƠI
 CT-B 002-1 HỘP SOCOLA 2 VIÊN NGHỆ THUẬT, 2 VIÊN TƯƠI
 CT-B 002-1 HỘP SOCOLA 2 VIÊN NGHỆ THUẬT, 2 VIÊN TƯƠI