CT-B 002-2 HỘP SOCOLA 2 VIÊN NGHỆ THUẬT, 2 VIÊN TƯƠI

SKU: CT-B 002-2
170,000₫

Mô tả

Bộ sưu tập: Chocolate Truffle

Hộp sản phẩm gồm:

- 2 viên socola nghệ thuật kích thước 5x5 cm

- 2 viên socola tươi Cranberry Peanut Butter

 CT-B 002-2 HỘP SOCOLA 2 VIÊN NGHỆ THUẬT, 2 VIÊN TƯƠI
 CT-B 002-2 HỘP SOCOLA 2 VIÊN NGHỆ THUẬT, 2 VIÊN TƯƠI
 CT-B 002-2 HỘP SOCOLA 2 VIÊN NGHỆ THUẬT, 2 VIÊN TƯƠI