Coconut Caramel Chocolate | Socola Valentine 2019 | D'Art Chocolate

Để được hỗ trợ tốt nhất, hãy trải nhiệm dịch vụ đặt hàng Online từ D'Art Chocolate Vietnam !

 Coconut Caramel

Coconut Caramel

23,000₫

Mô tả

Sản phẩm liên quan

 Lychee Ganache & Sesame Nougatin Lychee Ganache & Sesame Nougatin
23,000₫
 Dried Cranberry & Raspberry Ganache Dried Cranberry & Raspberry Ganache
23,000₫
 Cherry Ganache Cherry Ganache
23,000₫
 Pineappale Ganache & Coconut Flakes Pineappale Ganache & Coconut Flakes
23,000₫
 Strawberry PDF & Earl Grey Tea Ganache Strawberry PDF & Earl Grey Tea Ganache
23,000₫
 Black Currant Marshmallow Black Currant Marshmallow
23,000₫
 Mango (E) Mango (E)
23,000₫

Mango (E)

23,000₫

 Mango (V) Mango (V)
23,000₫

Mango (V)

23,000₫

 Peanut Butter (O) Peanut Butter (O)
23,000₫
 Coconut Malibu Coconut Malibu
23,000₫
 Brandy Macadamia Praline Brandy Macadamia Praline
23,000₫
 Cranberry Peanut Butter Cranberry Peanut Butter
23,000₫
 Coconut Caramel