SẢN PHẨM BÁN CHẠY

CT-B 001 HỘP SOCOLA TƯƠI 4 VIÊN CT-B 001 HỘP SOCOLA TƯƠI 4 VIÊN
135,000₫
-30%
CT-B 003 HỘP SOCOLA TƯƠI 6 VIÊN CT-B 003 HỘP SOCOLA TƯƠI 6 VIÊN
136,500₫ 195,000₫
CT-B 004-2 HỘP SOCOLA TƯƠI 9 VIÊN CT-B 004-2 HỘP SOCOLA TƯƠI 9 VIÊN
255,000₫
CT-B 005 HỘP SOCOLA TƯƠI 12 VIÊN CT-B 005 HỘP SOCOLA TƯƠI 12 VIÊN
315,000₫
CT-B 006 HỘP SOCOLA TƯƠI 16 VIÊN CT-B 006 HỘP SOCOLA TƯƠI 16 VIÊN
380,000₫
 CT-GB 001-1 HỘP SOCOLA PREMIUM 1 TẦNG  CT-GB 001-1 HỘP SOCOLA PREMIUM 1 TẦNG
575,000₫
 CT-GB 001-2 HỘP SOCOLA PREMIUM 1 TẦNG  CT-GB 001-2 HỘP SOCOLA PREMIUM 1 TẦNG
575,000₫
 CT-GB 002-1 HỘP SOCOLA PREMIUM 2 TẦNG  CT-GB 002-1 HỘP SOCOLA PREMIUM 2 TẦNG
1,050,000₫
 CT-GB 002-2 HỘP SOCOLA PREMIUM 2 TẦNG  CT-GB 002-2 HỘP SOCOLA PREMIUM 2 TẦNG
1,050,000₫
-30%
 TC-TB 002 HỘP SOCOLA TIER 2 TẦNG 18 VIÊN TƯƠI  TC-TB 002 HỘP SOCOLA TIER 2 TẦNG 18 VIÊN TƯƠI
329,000₫ 470,000₫