SẢN PHẨM BÁN CHẠY

-40%
CT-B 001 HỘP SOCOLA TƯƠI 4 VIÊN CT-B 001 HỘP SOCOLA TƯƠI 4 VIÊN
81,000₫ 135,000₫
-40%
CT-B 003 HỘP SOCOLA TƯƠI 6 VIÊN CT-B 003 HỘP SOCOLA TƯƠI 6 VIÊN
117,000₫ 195,000₫
-40%
CT-B 004-2 HỘP SOCOLA TƯƠI 9 VIÊN CT-B 004-2 HỘP SOCOLA TƯƠI 9 VIÊN
153,000₫ 255,000₫
-40%
CT-B 005 HỘP SOCOLA TƯƠI 12 VIÊN CT-B 005 HỘP SOCOLA TƯƠI 12 VIÊN
189,000₫ 315,000₫
-40%
CT-B 006 HỘP SOCOLA TƯƠI 16 VIÊN CT-B 006 HỘP SOCOLA TƯƠI 16 VIÊN
228,000₫ 380,000₫
 CT-GB 001-1 HỘP SOCOLA PREMIUM 1 TẦNG  CT-GB 001-1 HỘP SOCOLA PREMIUM 1 TẦNG
575,000₫
 CT-GB 001-2 HỘP SOCOLA PREMIUM 1 TẦNG  CT-GB 001-2 HỘP SOCOLA PREMIUM 1 TẦNG
575,000₫
 CT-GB 002-1 HỘP SOCOLA PREMIUM 2 TẦNG  CT-GB 002-1 HỘP SOCOLA PREMIUM 2 TẦNG
1,050,000₫
 CT-GB 002-2 HỘP SOCOLA PREMIUM 2 TẦNG  CT-GB 002-2 HỘP SOCOLA PREMIUM 2 TẦNG
1,050,000₫
-40%
CT-GB 003 HỘP SOCOLA PREMIUM 2 TẦNG NEW CT-GB 003 HỘP SOCOLA PREMIUM 2 TẦNG NEW
447,000₫ 745,000₫