BỘ SƯU TẬP EASTER DAY

 CC - B 001 HỘP ALMOND MATCHA CHOCOLATE CC - B 001 HỘP ALMOND MATCHA CHOCOLATE
200,000₫
 CC - B 002 HỘP YOGURT RAISINS CHOCOLATE CC - B 002 HỘP YOGURT RAISINS CHOCOLATE
200,000₫
 CC - B 003 HỘP MACADAMIA DARK CHOCOLATE CC - B 003 HỘP MACADAMIA DARK CHOCOLATE
200,000₫
 CC - B 004 HỘP COFFEE CARAMEL CHOCOLATE CC - B 004 HỘP COFFEE CARAMEL CHOCOLATE
200,000₫
CT-B 001 HỘP SOCOLA TƯƠI 4 VIÊN CT-B 001 HỘP SOCOLA TƯƠI 4 VIÊN
135,000₫
CT-B 003 HỘP SOCOLA TƯƠI 6 VIÊN CT-B 003 HỘP SOCOLA TƯƠI 6 VIÊN
195,000₫
CT-B 004-2 HỘP SOCOLA TƯƠI 9 VIÊN CT-B 004-2 HỘP SOCOLA TƯƠI 9 VIÊN
255,000₫
CT-B 005 HỘP SOCOLA TƯƠI 12 VIÊN CT-B 005 HỘP SOCOLA TƯƠI 12 VIÊN
315,000₫
CT-B 006 HỘP SOCOLA TƯƠI 16 VIÊN CT-B 006 HỘP SOCOLA TƯƠI 16 VIÊN
380,000₫
 CT-GB 001-4 HỘP SOCOLA PREMIUM 1 TẦNG CT-GB 001-4 HỘP SOCOLA PREMIUM 1 TẦNG
575,000₫
 CT-GB 002-4 HỘP SOCOLA PREMIUM 2 TẦNG CT-GB 002-4 HỘP SOCOLA PREMIUM 2 TẦNG
1,050,000₫
 NF-B 001 HỘP SOCOLA 16 VIÊN NEAPOLITANS NF-B 001 HỘP SOCOLA 16 VIÊN NEAPOLITANS
145,000₫
 NF-B 002 HỘP SOCOLA 36 VIÊN NEAPOLITANS NF-B 002 HỘP SOCOLA 36 VIÊN NEAPOLITANS
300,000₫
 NF-B 003 HỘP SOCOLA 48 VIÊN NEAPOLITANS NF-B 003 HỘP SOCOLA 48 VIÊN NEAPOLITANS
385,000₫
 NF-B 004 HỘP SOCOLA 64 VIÊN NEAPOLITANS NF-B 004 HỘP SOCOLA 64 VIÊN NEAPOLITANS
450,000₫
 THANH BAR PREMIUM 34% - MILK CHOCOLATE THANH BAR PREMIUM 34% - MILK CHOCOLATE
90,000₫