Về chúng tôi

From premium gift set to highly artistically decorative items, D'art Chocolate's products have been widely recognized as the most innovative and passionate chocolate in Vietnam.

Một đặc điểm nữa là đồ chơi gỗ thường có giá thành cao do khâu sản xuất tốn nhiều công công đoạn và nhân công máy móc thường khá cao. Tuy nhiên đồ chơi gỗ có một đặc điểm nổi bật là an toàn và khi chơi đồ chơi gỗ thông minh trí sáng tạo của bé sẽ được kích thích và phát triển theo thời gian.

Xem ngay
Về chúng tôi